مجله تاپ‌ناز‌

شرایط بیمه اختیاری چیست؟

شرایط بیمه اختیاری چیست؟

شرایط بیمه اختیاری یا آزاد

در بیمه اختیاری 30 روز سابقه کار نیاز است و فرد نباید از 50 سال بیشتر باشد.

کاربری در صفحه مشکلات مردم  نوشته است: ” با سلام و وقت بخیرمن در حال حاضر مشغول تدریس در آموزشگاه زبان بدون بیمه هستم.آیا می توانم برای بیمه اختیاری اقدام کنم؟ یا اینکه برای بیمه اختیاری باید حتما بیکار باشیم؟ هزینه آن امسال چقدر است؟ میدونم که بیمه بیکاری شامل این نوع بیمه نمیشود. اما مزایا و حقوق آن در دوره بازنشستگی با بیمه های اجباری یکسان است؟همچنین این نوع بیمه شامل جریمه تاخیر در پرداخت مثلا یک روز یا دور روز یا بیشتر می شود؟

در همین زمینه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد: بله می توانید خود را بیمه اختیاری کنید در بیمه اختیاری فقط به 30 روز سابقه قبلی نیاز دارید و سن فرد هم نباید از 50 سال بیشتر باشد. نیاز به گواهی هم نیست. در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد که نوع دیگری از بیمه خویش فرماست نیاز به سابقه قبلی نیست.
اما کسی که جایی مشغول می شود و دارای کارفرماست باید بیمه اجباری شود. در غیر این صورت بیمه اختیاری مشکلی ایجاد نمی کند. بازنشستگی در بیمه اختیاری و شرایط آن با اجباری یکسان است و مشمول جریمه تاخیر نمی شود.

مطالب مشابه را ببینید!