شرایط دودی کردن شیشه خودرو از نظر پلیس و درصد مجاز شیشه دودی

شرایط دودی کردن شیشه خودرو از نظر پلیس و درصد مجاز شیشه دودی

شیشه دودی تا چند درصد مجاز است؟ هزینه جریمه پلیس برای شیشه دودی تا چقدر است؟

 

دودی کردن شیشه خودرو بیش از حد استاندارد جریمه دارد

 

جانشین رئیس پلیس راهور تهران گفت:افرادی که شیشه های خودرو خود را بیش از اندازه دودی کنند، 50 هزارتومان جریمه می شوند.

میزان قانونی دودی کردن شیشه های خودروها:

در قانون میزان و معیار خاصی برای درصد دودی کردن شیشه های خودروها مشخص نشده است. اما قانون صراحتا اعلام کرده است که اگر خودرویی شیشه هایش دودی شده است، مامور پلیس باید بتواند داخل خودرو را مشاهده کند.

براین اساس ماموری اگر نتواند داخل خودرویی را به علت دودی بودن شیشه ها مشاهده کند، می تواند این خودروها را اعمال قانون کند.

 

شرایط دودی کردن شیشه خودرو از نظر پلیس و درصد مجاز شیشه دودی

جریمه 50 هزار تومانی برای شیشه دودی غیرمجاز

 

نرم استاندارد شیشه دودی از نظر پلیس:

جانشین رئیس پلیس راهور تهران در مود اینکه گفته می شود نرم استاندارد شیشه دودی از نظر پلیس 35 درصد است، تاکید کرد:به دلیل استفاده از وسایل مختلف دودی کردن نمی توان گفت که 35 درصد از نظر پلیس استاندارد است اما معمولا درصد کمتر از 30 مورد تائید پلیس است. اما شرط اصلی رویت داخل خودرو با وجود شیشه دودی است.

میزان جریمه متخلفان:براساس کد تخلف 2114، افرادی که اقدام به دودی کردن شیشه خودرو خود به میزان غیر قانونی کنند،50 هزار تومان جریمه و ملزم به اصلاح شیشه خودرو هستند.

در حال حاضر روزانه ماموران پلیس با متخلفان برابر قانون در سطح شهر برخورد می کنند.

شرایط دودی کردن شیشه خودروها از نظر پلیس چیست؟

مطالب مشابه را ببینید!