شرط بازنشسته شدن زنان پس از 20 سال

شرط بازنشسته شدن زنان پس از 20 سال

شرایط بازنشستگی زنان پس از 20 سال کار و بیمه

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از مصوبه این کمیسیون خبر داد که براساس آن بازنشستگی ٢٠ ساله زنان مشروط به داشتن ٥٠ سال سن می شود.

بازنشستگی ٢٠ ساله زنان مشروط میشود

محمد خدابخشی در گفت وگویی اظهار کرد:طبق مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم و برای تامین نظر شورای نگهبان ‎برایبازنشستگی بانوان نیز شرایط سنی به موارد قبلی اضافه شد و بازنشستگی آن ها با 20سال سابقه و 200 روز حقوق با شرط 50 سال به تصویب رسید.

این نماینده مجلس ادامه داد:در بند دو ماده هفت برداشت شورای نگهبان افزایش وابستگی به نفت طی سال های برنامه بود. همچنین از مجوز فروش اوراق تعهدزا در برنامه ایراد گرفته شده بود و تعیین کف برای سهم دولت از فروش نفت و میعانات گازی نیز از دیگر ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس بود که در همه این موارد اصلاحاتی در جهت تامین نظر شورای انجام شد.

شرط بازنشسته شدن زنان پس از 20 سال

مصوبه مجلس درباره بازنشستگی زنان شاغل

وی افزود:همچنین با مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم، عدد 83 هزار میلیارد تومانی که به عنوان کف سهم دولت از فروش نفت و میعانات گازی قید شده بود، حذف شد و مواردی که مربوط به فروش اوراق تعهدزا بود، از متن مصوبات حذف شد.

‎ نماینده مردم الیگودرز در مجلس یاداور شد:در ماده 10 که مربوط به مشارکت سازمان های توسعه ای مثل ایدرو و ایمیدرو با بخش غیر دولتی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته بود، در برنامه ششم نسبت مشارکت را برای این سازمان ها 49 درصد تعیین کرده بودیم که این عدد به 30 درصد کاهش پیدا کرد.

خدابخشی تصریح کرد:هدف گذاری در برنامه ششم این بود که تا پایان برنامه، 90 درصد حقوق شاغلین و بازنشستگان با رعایت شرایط شغلی و تمامی موارد خدمتی همچون تخصص و تحصیلات همسان شود که این مورد را پس از ایراد شورای نگهبان در خصوص بار مالی مصوبه از 10 درصد به 15 درصد تغییر دادیم.

اعلام شرط بازنشستگی 20 ساله زنان شاغل

مطالب مشابه را ببینید!