شغلی عجیب برای افرادتنبل با درآمد بالا!

شغل اسان

شغلی عجیب برای افرادتنبل با درآمد بالا!

بخورید، بخوابید و حقوق بگیرید! این شغلی است که یک هتل در مرکز شهر هلسینکی پایتخت فنلاند آن را به متقضیان پیشنهاد کرده است.

عنوان این شغل امتحان کردن تمام اتاق های هتل و تایید راحتی آنها است. مالک این هتل در جستجوی یافتن یک فرد خواب آلود حرفه ای برای کاری به مدت 35 شبانه روز توانست متقاضیان بسیاری را از سراسر جهان جلب کند.
در واقع، تاکنون بیش از 800 نفر رزومه خود را برای دستیابی به این شغل رویایی برای مالک هتل فرستاده اند.
تیو تیکا مالک هتل به خبرگزاری فرانسه گفت: گمان می کردم حدود 100 نفر متقاضی این شغل شوند اما در حال حاضر از سراسر جهان بیش از 800 تقاضا دریافت کرده ام.
متقاضیان یک ماه برای فرستادن درخواست خود مهلت دارند.

مطالب مشابه را ببینید!