شوهر سنگدل نامش را روی صورت همسرش هکاکی کرد!

شوهر سنگدل نامش را روی صورت همسرش هکاکی کرد!

مرد وحشی پس از جدا شدن از همسرش اسمش را با تیغ روی صورت همسرش هک کرد!

یک زن نوجوان مراکشی با حضور در دادگاه خانواده درخواست طلاق از همسرش را ارایه داد و اعلام کرد که از خشونتهای او به تنگ آمده است… “شیما” اعلام کرد که همسرش دائماً با خشونت رفتار میکند و او را کتک میزند.

 شوهر سنگدل نامش را روی صورت همسرش هکاکی کرد!

 

او پس از چند روز مجدداً با صورتی زخمی به دادگاه مراجعه کرد و خواستار دستگیری همسرش شد، او به قاضی گفت: وقتی همسرم متوجه شد که من درخواست طلاق دادم،به خانه آمد،هنگامیکه قصد وارد شدن به حمام را داشتم او ناگهان با دو تیغ به سمت من آمد و پس از اینکه گردن و دست من را زخم کرد با تیغ ابتدای نام خود را روی لپ صورتم حک کرد.

نوشته های مشابه