شکلک در آوردن خنده دار زنان قاجاری

شکلک در آوردن خنده دار زنان قاجاری

تصویری از گروهی از زنان دربار قاجاری که دوربین را غریبه نیافته و شکلک ساخته‌اند. با گذشت زمان هنوز این عکس لبخند بر لب می‌نشاند. در این تصویر، عصمت‌الملوک دختر دوست محمدخان معیرالممالک و نوه ناصرالدین شاه قاجار در میان بستگانش دیده می شود.

زنان قاجار

 

مطالب مشابه را ببینید!