شکیرا با این روش پسرش را باهوش می کند! +عکس

شکیرا با انتشار عکس های جدیدی از پسرش ساشا نوشت: برای تقویت مغز ساشا وسیله جالبی خریداری کرده است که مانند یک پیانو بوده و در پایین تخت ساشا قرار میگیرد و هرموقع او پایش را تکان دهد صدایی تولید می شود. این روش جز جدید ترین اقداماتیست که ذهن کودک را فعال می کند!

شکیرا با این روش پسرش را باهوش می کند!

روش متفاوت شکیرا برای تقویت ذهن پسرش ساشا

شکیرا با این روش پسرش را باهوش می کند!

مطالب مشابه را ببینید!