صحنه غم انگیز تصادف فیل با قطار

عکس: تصادف دردناک با قطار…

کارمند سازمان جنگل های هند در حال بررسی صحنه برخورد قطار با یک فیل بالغ در گوآتی. فیل بر اثر این حادثه جان خود را از دست داد.

تصادف فیل با قطار

نوشته های مشابه