ضد حال وسط یک خواستگاری رمانتیک! +عکس

ضد حال وسط یک خواستگاری رمانتیک! +عکس

هر برنامه بسیار دقیق نیز می تواند توسط نیروی طبیعت برهم بخورد!

متیو هارتمن روی زاونش نشت و خود را حاضر می کرد تا از دختر مورد علاقه اش به نام لیز خواستگاری کند ولی درست در همان لحظه موج عظیمی از اقیانوس برخواست و به سمت آنها آمده و این زوج را به زمین انداخت!

هر دوی آنها کاملا در ساحل لاگونا غرق آب شدند و لیز درحالی که کاملا خیس شده ولی خوشحال بود درخواست ازدواج متیو را پذیرفت.

متیو این خواستگاری رمانتیک را در ۲۱ نوامبر با نواختن آهنگی که خودش ساخته بود آغاز کرد و سپس نامزد خود را با درآوردن حلقه ای از جیبش و زانو زدن در سواحل سنگی کالیفرنیا سورپریز کرد.

اگرچه بعد از موج متیو لحظه ای ترسید که حلقه را گم کرده است ولی خوشبختانه حلقه هنوز در دستانش بود و اگرچه اوضاع آن طور که او برنامه ریزی کرده بود پیش نرفت ولی در آخر او جواب دلخواهش را شنید و هر دو آنها خوشحال و راضی بودند.

خواستگاری رمانتیک
خواستگاری رمانتیک

خواستگاری عاشقانه

خواستگاری عاشقانه
خواستگاری عاشقانه
خواستگاری عاشقانه
خواستگاری عاشقانه
خواستگاری رمانتیک
خواستگاری رمانتیک
مطالب مشابه را ببینید!