مجله تاپ‌ناز‌

ضرب المثل پدر و اصطلاح با کلمه بابا به همراه معنی

ضرب المثل پدر با معانی زیبا

در این مطلب انواع ضرب المثل پدر و اصطلاحات با کلمه بابا را به عمراه معنی ارائه کرده ایم. این ضرب المثل ها در مورد احترام به پدر، شباهت به پدر و … هستند که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.

بازی بازی با ریش بابا هم بازی

معنی: از روی شوخی کسی رو دست انداختن ، احترام کسی رو نگه نداشتن.


گیرم پدر تو بود فاضل
از فضل پدر تو را چه حاصل؟

معنی: ارزش و اعتبار هر فرد به علم و هنر سرمایه وجودی خود اوست نه به فضائل پدر یا اصل و نسبش.


ضرب المثل های ایرانی با موضوع پدر

تابستون پدر یتیمونه

معنی: آدم فقیر در سرما زجر بیشتری می کشد،از یک طرف احتیاج به لباس هایی دارد که او را گرم کند و از یک طرف سرپناهی گرم و نرم می خواهد که سردی هوا را با آن سر کند. در تابستان بینوایان محتاج جامه و خانه ی گرم نیستند.

مطلب مشابه: ضرب المثل انگلیسی | 40 ضرب المثل انگلیسی با معادل و معنای فارسی


ضرب المثل پدر و اصطلاح با کلمه بابا به همراه معنی

اگه باباشو ندیده بود ادعای پادشاهی می‌کرد

معنی: یعنی انقدر مغرور و متکبر است که حتی اصل و نسب خویش را هم فراموش می کند. بیشتر این افراد از خانواده هایی هستند که به اصطلاح ” تازه به دوران رسیده اند”


خانه بابا نان و انجیر، خانه شوهر چوب و زنجیر

معنی: آسایش و آرامش در خانه پدر است نه در خانه شوهر

مطلب مشابه: ضرب المثل بختیاری و داستان بختیاری به همراه معنی و کاربرد ضرب المثل ها


پسر کو ندارد نشان از پدر

معنی: این ضرب المثل برگرفته از شعر فردوسی است:

پسر كو ندارد نشان از پدر
تو بيگانه خوانش مخوانش پسر

در این ضرب المثل نشان پدر به معنای رفتار و منش مناسب آن در زندگی است و به معنای صورت و ظاهر نیست. یعنی اگر پدر خصوصیات اخلاقی مثبت واضحی داشت، مثلاً خیلی سخاوتمند بود، پسر باید از این رفتار پدر پیروی کند.


ضرب المثل پدر و اصطلاح با کلمه بابا به همراه معنی

ضرب المثل بابا و پدر

اولاد پیدا می شود، پدر و مادر پیدا نمی‌شود

معنی: اشاره به اهمیت و جایگاه پدر و مادر و مذمت شخصی که به فرزندان خود بیش ازپدر و مادرش توجه می‌کند.


پدرسوخته

معنی: دشنامی است و مجازاً در تداول عامیانه بمردم خبیث و بدسرشت گویند.


بايد پدرش را پيش چشمش آورد

معنی: هرگاه آدم نانجيب و بدذاتی با تكبر و سركشي و غرور خودنمايی كند و باعث آزار اين و آن بشود می‌گويند:

بايد باباشو پيش چشمش آورد تا آدم بشود.

مطلب مشابه: چند ضرب المثل ترکی معروف همراه با معنی


بابای کسی را درآوردن (پدر درآوردن)

معنی: کسی را به عذاب دچار کردن


پدر و مادر به اولاد بسته اند، اولاد به سگ

معنی: بیان اینکه فرزندان چنانکه باید قدر پدرومادر خود را نمی دانند .در واقع اشاره ای است به بی وفایی برخی فرزندان وحق ناشناسی آنها نسبت به والدین.


جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدرگردد.

معنی: توصیه به قدردانی از زحمات والدین و درنظر گرفتن زحماتی که شخصی برای به ثمر رساندن چیزی یا کسی متحمل شده است.


باباش چی بود که بچه‌اش باشه

معنی: این ضرب المثل را بیشتر به صورت گله و شکایت از فرزند شرور و سر به هوای کسی به کار می برند که خودش هم در کوچکی چنین شرارت هایی را داشته و بعید نیست که فرزندش به او رفته باشد.

مطلب مشابه: ضرب المثل ترکی استانبولی با ترجمه فارسی + اصطلاحات و جمله های مهم


ارث پدر طلبکار بودن

معنی: چیزی را حق خود دانستن و مطالبه کردن


تره به تخمش ميره، حسنی به باباش

معنی: نسبت دادن فرزند به پدر.


جنگ پدر، خوار و زار است و شوم

معنی: در نکوهش بی احترامی و درشتی کردن بر والدین. همچنین وعده تیره بختی وسیه روزی برای فردی که در پیشگاه والدین گستاخی کند توصیه‌ای است برای برحذر داشتن از عقوبت کار و مکافات عمل.


پدر عشق بسوزد

معنی: غم ها و دردسرهای عشق و عاشقی

منبع ستاره

مطالب مشابه را ببینید!