مجله تاپ‌ناز‌

طالع بینی متولدین سال اسب

طالع بینی متولدین سال اسب

طالع بینی متولدین سال اسب

فروردین : اسب بخار! او تند خو، پرخاشگر، بداخلاق و آتشین مزاج است. ای كاش می توانست افكار و اهداف خود را پی گیری كند.

اردیبهشت : اسب درشكه! خودخواهی او از اسب های دیگر كمتر و اهل ساخت و پاخت است.

 

خرداد : اسب اصیل! هنوز به او دهنه زده نشده است. او هر كاری را كه شروع كند، هرگز به پایان نمی رساند.

 

تیر : اسب عصاری! او بسیار احساساتی است، مرتب به دور خود می چرخد و هرگز زندگی مطابق میل او نیست.

 

مرداد : اسب صورت فلكی قنطورس! او توان انجام هیچ كاری را ندارد و تنها به خود فكر می كند.

 

شهریور : یابو! موجود لایقی است؛ اما متاسفانه نمی توان به او اعتماد كرد. او واقع بین و كاری است.

 

مهر : اسب سیرك! او با پرهای روی سرش دائماً می رقصد؛ اما دقیقاً آنطور كه دوست دارد، عمل می كند.

 

آبان : اسب وحشی! او پر هیجان ترین و احساساتی ترین اسب هاست.

 

آذر : اسب مزرعه! او بی اراده، كارش را تا آخر انجام می دهد.

 

دی : اسب مسؤولیت شناس! او استثنایی ترین اسب هاست؛ البته گرفتاری هایی نیز خواهد داشت.

 

بهمن : اسب مسابقه! باید امید داشت كه مراقب سواركارش باشد.

 

اسفند : اسب روشن فكر و غمگین! او شاد و سر حال است؛ اما از خود رضایت ندارد. او فقط به كارهایی فكر می كند كه می توانسته آنها را انجام دهد.

 

رابطه عاطفی – ازدواج ( زن ) متولدین سال اسب
موش : نتیجه آن، هیجانات روحی، خشم، دلخوری ها و طلاق خواهد بود. این راه به صفحه حوادث روزنامه ها ختم می شود و در حقیقت باید از آن دوری كرد.

 

گاو : مشكل است. این دو یك دیگر را درست درك نمی كنند. اسب احساساتی و استقلال طلب، از گاو می ترسد و دائم رنج می كشد.

 

ببر : خوب است. خانم اسب می تواند آتش شهوات خود را خاموش كند و همچنان آزاد و رها باقی بماند؛ چرا كه آقای ببر به كار های دیگری سرگرم است!

 

گربه : اگر اسب خسته نشود، امكان پذیر است. حتی در این صورت نیز گربه وفادار خواهد ماند.

 

اژدها : اگر زندگی پابرجا بماند، مشكلی ایجاد نخواهد شد!

 

مار : اسب عاشق پیشه و باوفاست. آوا فان – اگر آتش عشق خاموش شود؛ اسب، مار را ترك خواهد كرد و مار بی وفا تنها می ماند. این دو در كنار هم زندگی خوبی نخواهند داشت.

 

اسب : خودخواه بوده این دو عاشق پر شور آنها را نجات می دهد.

 

بز : در صورت فقیر بودن خانم اسب بهتر است چنین رابطه ای شكل نگیرد و در غیر این صورت، خوشبخت خواهند بود.

 

میمون : نه، اسب در زندگی به احساسات سالم نیاز دارد و حیله گری را در عشق نمی پسندد.

 

خروس (مرغ) : نه، خانم اسب همسرش را در میان پرهای زیبا گم خواهد كرد! عشق برای مهم تر از هر چیز است.

 

سگ : بله، چون سگ زندگی اش را وقف كارهای بزرگ و اسب خود را وقف او می كند؛ بنابراین هر دو شاد و خوشحال خواهند بود.

 

خوک : خوك از رابطه زناشویی اش رضایت چندانی نخواهد داشت و دائم از خودخواهی های اسب خواهد رنجید.

 

رابطه عاطفی – ازدواج  ( مرد ) متولدین سال اسب :
موش : نه! مشكلات عاطفی زیادی ایجاد می شود. این رابطه پایان خوشی نخواهد داشت.

 

گاو : خانم گاو نافذ و مقتدر و اسب خودخواه و استقلال طلب است. این دو سرانجام از هم جدا می شوند.

 

ببر : چرا كه نه؟ اگر خانم ببر خواهان پیشرفت باشد، اسب از زندگی آرام و تفاهم آمیز، لذت خواهد برد.

 

گربه : رابطه بسیار خوبی است. گربه در خانه ای راحت و در جمع دوستان و نزدیكانش به سر خواهد برد و همین برای او كافی است!

 

اژدها : نه، اسب بسیار خودخواه است و خانم اژدها برای شكوفایی،‌به توجه فراوان نیاز دارد.

 

مار : بله، اگر خانم مار از داشتن چنین رابطه ای خوشحال باشد و اگر آن قدر عاقل باشد كه بتواند اسب را تحمل كند، امكان پذیر است.

 

اسب : خود خواه بوده این دو عاشق پر شور آنها را نجات می دهد.

 

بز : خوب است. آنها از بودن در كنار هم خسته نخواهند شد. عوامل متعددی پایداری اسب را در عشق تضمین می كند و خانم بز احساس امنیت خواهد كرد.

 

میمون : توصیه نمی شود. این دو هرگز یك دیگر را درك نمی كنند.

 

مرغ : در صورت اجبار، امكان پذیر است؛ اما این رابطه ناپایدار است و خروس صدمه خواهد دید.

 

سگ : بله، چرا كه نه؟ سگ ـ كه نگران اهدافش است ـ خود را با میل و رغبت در اختیار اسب قرار می دهد و حسود هم نیست.

 

خوک : اسب با خودخواهی ویژه اش از خوك سو ء استفاده خواهد كرد و خوك روی خوشبختی و شادی را نخواهد دید.

 

طالع بینی متولدین سال اسب, فال و طالع بینی

طالع بینی متولدین سال اسب

 

رابطه دوستی متولدین سال اسب با سالهای :
موش : حرفش را هم نزنید! آنها با یك دیگر سازش نمی كنند.

 

گاو : خواسته ها نگرش این دو به زندگی، یكسان نیست.

 

ببر : آنها تمام شب به بحث و جدل می پردازند؛ اما به واقع، شیفته یكدیگرند!

 

گربه : یك رابطه اجتماعی عالی و چه بسا یك دوستی واقعی.

 

نهنگ : هرگز. اسب خودخواه است،‌انتظارش از دیگران زیاد است ولی توقعات آنان را بر آورده نمی سازد؛ حال آنكه اژدها تا حد زیادی پاسخ گوی انتظارات دور و بری هاست و به همان اندازه از آنان انتظار دارد.

 

مار : بله، مار خشم و بی قراری اسب را فرو می نشاند.

 

اسب : خوب است. هر یك از آنها به استقلال دیگری احترام می گذارد.

 

بز : بله، جست و خیزی خنده دار بر لبه پرتگاه.

 

میمون : نه، اسب هرگز به میمون اعتماد ندارد و حق هم با اوست!

 

مرغ : رابطه اجتماعی آنها در میهمانی ها زبانزد همگان خواهد شد.

 

سگ : آنها درباره سیاست بحث خواهند كرد؛ البته اگر باهم موافق و متحد باشند! چرا كه نه؟

 

خوک : خوك ساكت و بردبار خواهد بود و حق با اوست.

 

رابطه شغلی متولدین سال اسب :
موش : شراكت این دو امكان پذیر نیست. آنها علاقه ای به هم ندارند و برای آزار یكدیگر دست به هر كاری می زنند.

 

گاو : اگر ضروری باشد، اشكالی ندارد. اسب و گاو، هر دو ساعی و صادقند و در این میان، اسب با هوش تر و چابك تر از گاو است.

 

ببر : بله، ارتباط میان این دو بسیار بغرنج و مخاطره آمیز اما مفید است.

 

خرگوش : سرگرمی خوبی است! گربه شیطان و حقه باز است؛ اما اسب می تواند در برابر او از خود مواظبت كند. چه زندگی اجتماعی جالبی!

 

نهنگ : آنها نمی توانند مدتی طولانی با هم همكاری كنند؛ اما گاهی كارها خوب پیش خواهد رفت.

 

مار : امكان پذیر است. برنامه ریزی و طرح نقشه های كاری، بر عهده مار و پیاده كردن آنها بر عهده اسب خواهد بود.

 

اسب : هر یك به فكر منافع خود است و این با اصول شراكت مغایرت دارد.

 

گوسفند : بله، بر نا آگاهانه موقعیت های كاری را به مخاطره می اندازد؛ اما اسب به اندازه كافی زرنگ و باهوش است.

 

میمون : اسب خوب می داند كه چگونه باید با میمون همكاری كند.

 

مرغ : خوب است؛ اما خروس نباید زیاد بر حسن نیت اسب متكی باشد؛ چرا كه اسب نمی تواند وقت كشی و تنبلی او را تحمل كند.

 

سگ : چرا كه نه؟ البته به شرط آن كه رابطه خود را به شراكت كاری محدود كنند و برخوردهای اجتماعی نداشته باشند.

 

خوک : همكاران مناسبی نیستند. عقاید این دو با یك دیگر متفاوت است.

 

ارتباط میان پدر و مادر متولد سال اسب و فرزندان متولد سال :
موش : وحشتناك است. به خصوص اگر مادر اسب باشد، در خانواده جنجالی به راه خواهد افتاد.

 

گاو : نه، وقتی كه مادر و پدر بر عقاید خود اصرار می ورزند، بچه گاو هرگز آنها را نمی بخشد. او این مسایل را درك نمی كند.

 

ببر : خشنود كننده است. اسب به ببر كوچولو استقلال می دهد و او را عاشقانه دوست دارد.

 

خرگوش : اسب به كارهای خود مشغول است و بچه گربه را به حال خود رها می كند.

 

نهنگ : هر اتفاقی بیفتد، هیچ مشكلی پیش نخواهد آ‎مد و هر كس برای خودش زندگی می كند.

 

مار : قضاوت بچه مار درباره پدر و مادر خود كاملا جدی است و در اختلافات آنان را مقصر می شناسد.

 

اسب : این دو ی دیگر را به قدری خوب درك می كنند كه ممكن است مشكل ساز شود؛ چرا كه آنها بیش از اندازه به هم متكی هستند.

 

گوسفند – بز : خوب است. بچه احساس خوشبختی می كند، اما كمك زیادی به او نمی شود.

 

میمون : هیچكش به دیگری كاری ندارد، پس مشكلی هم پیش نخواهد آمد.

 

مرغ : جوجه كوچك و ناامید می شود. او می خواهد محبت پدر و مادرش را به خود جلب كند؛ اما آنها فقط به او می خندند.

 

سگ : سگ خودخواهی اسب را درك نمی كند؛ اما به هیچ وجه نیازی به اسب ندارد.

 

خوک : نمی توان این رابطه را بهترین دانست. خوك كوچولو تحمل خودخواهی اسب را ندارد. اسب هیچ چیز را درك نمی كند؛ اما این موضوع برای هیچ یك از آنها زیاد مهم نیست!

 

افراد مشهور متولد سال اسب :
ابتدا از اسب آتش شروع می كنیم. سیسرون، رامبراند، كورنلی و دیوی كروكت در سال اسب آتش متولد شده اند. شارلمانی، روزولت، خروشچف، هاكسلی و هرزوك – كه همگی زحمت كش، نجیب زاده و خود پسند بوده اند – در سال اسب به دنیا آمده اند. آوا فان در میان متولدان این سال به شگفتی به نام لویی پاستور نیز بر می خوریم. می گویند كه اسب، خود را به خاطر عشق به مخاطره می اندازد. مادام دوبرینویلرز در راه عشق مسموم شد و ادوارد هشتم نیز از تاج و تخت كناره گیری كرد. دلاكروا، نیوتون، ژرژ براك، بوفالوبیل و شاه بودوئن از دیگر متولدان سال اسب بوده اند.

 

مشاغل مناسب متولد سال اسب :
صنعتگر متخصص، كاردان فنی، راننده كامیون، سر كارگر، شیمی دان، جغرافی دان، فیزیك دان، زیست شناس، دندانپزشك، پزشك، مهندس معمار، كارشناس امور مالی، نماینده سیاسی، سیاستمدار، نقاش، شاعر، ماجراجو، كاشف، فضانورد، آرایشگر.

 

علایق:
رنگ: آبنوس ………. حیوان: گربه وحشی
گُل: نرگس  ………. درخت: غان
رایحه: گل های وحشی  ………. گیاه: جعفری
طعم: ترش و شیرین  ………. ادویه: میخک
جواهر تولد: یاقوت زرد  ………. فلز: نقره
عدد شانس: 8  ………. آلت موسیقی: صدای انسان

مطالب مشابه را ببینید!