عاقبت بوسه عاشقانه دختر از پسر کینه ای و در مهمانی شبانه

عاقبت بوسه عاشقانه دختر از پسر کینه ای و در مهمانی شبانه

دختر جوان که در یک مهمانی شبانه رفته بود و از دوست پسرش یک بوسه گرفت بلایی وحشتناک به سرش آمد و باعث شد کارش به بیمارستان بکشد. این دختر 18 ساله در فیس بوک با پسر آشنا شده بود و به همراه او به پارتی شبانه رفته بود.

عاقبت بوسه عاشقانه دختر و پسر در پارتی

دختر جوان و زیبا تصور نمی کرد که دوست پسرش نقشه ای شوم و وحشتناک برای وی دارد.

 

دوست پسر کالی پس از پایان جشن تولد از او خواست لبهایش را ببوسد و دخترک برای اثبات عشقش قبول کردغافل اتفاقی شوم انتظارش را می کشد!!این پسر، به شکل وحشیانه و ترسناکی لب کالی را گاز گرفت و گوشت آن را کند!
عاقبت بوسه عاشقانه دختر از پسر کینه ای و در مهمانی شبانه

عاقبت بوسه عاشقانه و وحشیانه

 

فریاد درد این دختر بلند شد و پلیس این پسر را دستگیر کرد و کالی 18 ساله را به بیمارستان منتقل نمود.این بوسه عاشقانه و وحشیانه انتقامی بیش از طرف دوست پسر داولینگ نبود و او لبهای داولینگرا با دندانهایش از جا کند ! دوست پسر کالی داولینگ پس از دستگیریبه نقشه ی از پیش تعیین شده اش اعتراف کرد.

 

این پسر در بیان علت این کارش گفت من در فیسبوک عکس دوست دخترم را با کسی دیگری دیدمو همین امر باعث شد تا در فکر انتقام از او بر آیم و با این بوسه انتقامم را از او گرفتم.

مطالب مشابه را ببینید!