عامل اصلی اشتهای زیادی شناسایی شد

عامل اصلی اشتهای زیادی شناسایی شد

کارشناسان استرالیایی عامل اصلی چاق شدن را یافته اند. طبق تحقیقات معلوم شده است که نوعی باکتری خاص در معده باعث افزایش اشتها می باشد.

باکتری معده ای که اشتها را زیاد می کند

گاهی بدون آنکه بخواهیم احساس گرسنگی های کاذب ما را به سمت اضافه وزن و خوردن انواع خوراکی ها می کشاند ، زیادی اشتها در برخی شرایط کاملا غیرقابل کنترل ایجاد شده و چاقی و بیماری های متعددی را به همراه دارد که یکی از علل اصلی آن توسط کارشناسان تشخیص داده شد.

علت زیاد اشتها طبق تحقیقات شناسایی شد

متخصصان استرالیایی دریافتند باکتری های معده می تواند بر اشتهای فرد تاثیر بگذارد.

شواهد اولیه از دو گونه باکتری نشان می دهد که این باکتری ها بر اشتهای فرد و تصمیم او برای غذا خوردن یا نخوردن تاثیر می گذارد.

آزمایش های انجام گرفته روی کرم میوه به محققان اجازه داد تا ارتباط بین رژیم غذایی و میکروب ها و تاثیر آن بر تمایل فرد به غذا خوردن را مورد ارزیابی قرار دهند.

افزایش اشتها به دلیل باکتری معده

در این بررسی مشخص شد کرم میوه هایی که از مصرف آمینواسیدها محروم می شوند قدرت باروری کمتری دارند و از تمایل بیشتری برای مصرف خوراکی هایی غنی از پروتئین برخوردارند. علاوه بر این، دو گونه باکتری هستند که می توانند میزان اشتها به مصرف پروتئین را در کرم هایی که از مصرف آمینواسیدها محروم شده اند از بین ببرند.

متخصصان استرالیایی اظهار داشتند:مقایسه سیستم پیچیده انسان با کرم میوه تاکید کننده اهمیت استفاده از مدل های حیوانی ساده تر برای فهم فاکتورهایی است که در سلامت انسان ضروری هستند. در کرم میوه پنج گونه اصلی باکتری وجود دارد که تعداد آنها در بدن انسان به صدها عدد می رسد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، به گفته محققان گام بعدی این است که مشخص شود چگونه باکتری ها برای تغییر میزان اشتها بر مغز تاثیر می گذارند.

 

متهم اصلی زیادی اشتها شناسایی شد!

مطالب مشابه را ببینید!