عجیب ترین تبلغ در صدا سال پیش +عکس

عکس زیر مربوط به یک فروشگاه اورکت در کپنهاگ دانمارک است که مالک آن در سال 1936 تصمیم گرفت با اقدامی بسیار عجیب، بزرگترین تبلیغی که ممکن بود را برای فروشگاه خود انجام دهد.

عجیب ترین تبلغ در صدا سال پیش

مطالب مشابه را ببینید!