عجیب ترین مدل کفش زنانه!

عجیب ترین مدل کفش زنانه

هنرمند نیویورکی سباستین ارازوریز با استفاده از چاپگرهای سه بعدی مدل کفش های جالبی را برای دوست دخترش ساخته است.

او این کفش ها را با الهام از خاطرات گذشته اش با نامزدش ساخته است.

Honey

Twelve Shoes for Twelve Lovers

Ice Queen

3D Printed Shoes

Shoe Sculptures by Sebastian Errazuriz

Heart Breaker

Artist Sebastian Errazuriz

Designer Sebastian Errazuriz

The Ghost

Shoes Designed by Sebastian Errazuriz

The Boss

Lovers Shoes

Sebastian Errazuriz Studio

Hot B*tch

Sebastian Errazuriz 3D Printed Shoes

3D Printed Shoes by Sebastian Errazuriz

G.I. Jane

12shoesfor12lovers

The Rock

Printed Shoes

Lover Shoes

The Virgin

Girlfriend Shoes

Gold Digger

Shoes by Sebastian Errazuriz

Sebastian Errazuriz

Cry Baby

Sebastian Errazuriz Shoes

12 Shoes for 12 Lovers by Sebastian Errazuriz

Jet Setter

Girlfriends Shoes

مطالب مشابه را ببینید!