عشق عجیب این مرد به عروسک باربی!! +عکس

عشق عجیب این مرد به عروسک باربی!! +عکس

آقای استنلی کلورایتز با صرف هزینه 33 هزار دلار و جمع آوری بیش از 3 هزار عروسک باربی، خانه اش را از کف تا سقف پوشیده از این عروسکها کرده است.او بیش از 20 سال است که کلکسیون عجیبش را بیشتر می کند.او با لقب باربی من معروف شده است.در ضمن او 41 سال سن دارد!!

نظر شما در مورد این شخص چیست؟؟

عشق عجیب این مرد
عشق عجیب این مرد

باربی من
باربی من
باربی من
باربی من
عشق عروسکی
عشق عروسکی
مرد عجیب
مرد عجیب
مرد عجیب
مرد عجیب
عشق عجیب این مرد
عشق عجیب این مرد
عشق عجیب این مرد
عشق عجیب این مرد
عشق عجیب این مرد
عشق عجیب این مرد

مطالب مشابه را ببینید!