مجله تاپ ناز / گالری تصاویر / 🖼️ عکس پروفایل / عشق یعنی …. هر روزت روز عشق باشه!

عشق یعنی …. هر روزت روز عشق باشه!

عکس نوشته های جالب عشق ویژه روز ولنتاین

عشق یعنی…

بدونی برای هم ساخته شدین.

عشق یعنی... لاو ایز... love is


عشق یعنی…

به همدیگه محبت کردن.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

چیزی که تابحال تجربه نکرده بودی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق

بازتابی از احساس است.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

دو قلب در یک مسیر.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

بدونی یکی منتظرته.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی..

بدونی این «تو»یی که یک شب رو بیاد موندنی می کنه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

بدونی اونم همینقدر دوستت داره.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

کسی که شریک بهترین لحظات زندگیته.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

همون روزی که درها رو به روی بقیه می بندی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

اون چیزی که قلبتو جوان نگه میداره.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

باهاش مثل پرنسس رفتار کنی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

با هم قدم زدن.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

وقتی کنارشی نخوای زمان بگذره.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

گذر زمان شما رو به هم نزدیکتر کنه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

مایحتاج زندگی تونو با هم بخرید.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

همونی که می خواستی رو پیدا کنی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

به معجزه ایمان بیاری.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

مامان شاغلی که دلتنگ بچه هاش میشه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

کسی که بهت کمک می کنه روزای سخت رو پشت سر بذاری.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

خواب های خوب ببینی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

یه زندگی تازه رو با هم شروع کردن.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

رابطه ای که فکرش را هم نمی کردی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

یه حس شیرین.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

هیچوقت از هدیه های کوچیک خسته نشی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

ترانه مورد علاقه تونو با هم بخونین.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

ازت خواستگاری کنه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

از سرکار برگردی و صداشو بشنوی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

تصمیمات مهم را با هم گرفتن.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

همش ازت مراقبت کنه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

تکیه گاه محکمِ زندگیت باشه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

بخاطر تو هنوز به خودش برسه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی….

هیچوقت به انتخابت شک نکنی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

احساسی برای تمام فصول.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

وقتی پیشت نیست لباسشو بپوشی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

غذای مورد علاقه شو بپزی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

هر روزت مثل ولنتاین باشه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

چشمتون فقط دنبال هم باشه.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

تا آخر عمر به خوبی و خوشی با هم زندگی کردن.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

بهش اعتماد کنی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

باهم رویابافی کردن.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

دیگه احساس تنهایی نکنی.

عشق یعنی... لاو ایز... love is

عشق یعنی…

دو تا مرغ عشق.

عشق یعنی... لاو ایز... love is