عصبانی شدن آنجلینا جولی از یک ماجرای قدیمی +عکس

آنجلینا جولی به سختی تلاش کرد تا  تصویر بشر دوستانه ایی از خود در افکار عمومی ارائه دهد و خود را از نگاه منفی جامعه  در آن دوران دور کند. او احساس می کرد که داستان گروه  آنجی وگروه  جنیفر دیگر تمام شد و تعبیر همسر دزد بودن او به تاریخ پیوست. اما او به تازگی شنیده که به جنیفر آنیستون  پیشنهاد نوشتن کتاب خاطراتش را دادند. به همسر سابق برد پیت جنیفر انیستون پیشنهاد نوشتن زندگی نامه ی اش را با جزئیات داده اند و انتشار این خاطرات آنجلینا جولی (همراه زندگی برد پیت) را به مرز جنون خواهد رساند. جولی و پیت در دوران فیلمبرداری آقا و خانم اسمیت به هم دل بستند در دورانی که هنوز برد پیت مردی متاهل و همسر جنیفر انیستون محبوب مردم امریکا بود.

عصبانی شدن آنجلینا جولی از یک ماجرای قدیمی +عکس

یک منبع آگاه به هفته نامه ایی گفت: “آنجلینا جولی به سختی تلاش کرد تا  تصویر بشر دوستانه ایی از خود در افکار عمومی ارائه دهد و خود را از نگاه منفی جامعه  در آن دوران دور کند. او احساس می کرد که داستان گروه  آنجی وگروه  جنیفر آنیستون دیگر تمام شد و تعبیر همسر دزد بودن او به تاریخ پیوست. اما او به تازگی شنیده که به جنیفر پیشنهاد نوشتن کتاب خاطرات ش را دادند.” اگر جنیفر قرار داد نوشتن خاطرات را امضا کند سخت ترین بخش آن مربوط به زندگی او با براد پیت می شود فصلی که همه دنبال خواندنش اند.

مطالب مشابه را ببینید!