عماد طالب زاده خواننده ایرانی بازیگر شد!

این روزها خیلی از بازیگران ایرانی خواننده می شوند و خیلی ازخواننده هم بازیگر می شوند.البته فوتبالیست ها هم از این غافله عقب نمانده اند و هم بازیگر می شوند و هم خواننده می شوند!

منتشر شدن این تصویر در صفحه اینستاگرام عماد طالب زاده،یکی از خواننده های غیر مجاز داخل کشور، حکایت از بازیگر شدن اوست.

عماد طالب زاده خواننده ایرانی بازیگر شد!

نوشته های مشابه