عکسهایی از بمب گذاری در دوی ماراتن در بوستون

عکسهایی از حادثه مرگبار بمب گذاری بوستون را مشاهده می کنید.

بمب گذاری بوستون

2101 Boston Marathon Bombing (30 photos)

338 Boston Marathon Bombing (30 photos)

422 Boston Marathon Bombing (30 photos)

522 Boston Marathon Bombing (30 photos)

622 Boston Marathon Bombing (30 photos)

722 Boston Marathon Bombing (30 photos)

822 Boston Marathon Bombing (30 photos)

922 Boston Marathon Bombing (30 photos)

1022 Boston Marathon Bombing (30 photos)

1124 Boston Marathon Bombing (30 photos)

1221 Boston Marathon Bombing (30 photos)

1320 Boston Marathon Bombing (30 photos)

1420 Boston Marathon Bombing (30 photos)

1520 Boston Marathon Bombing (30 photos)

1619 Boston Marathon Bombing (30 photos)

1719 Boston Marathon Bombing (30 photos)

1819 Boston Marathon Bombing (30 photos)

1918 Boston Marathon Bombing (30 photos)

2018 Boston Marathon Bombing (30 photos)

2123 Boston Marathon Bombing (30 photos)

2219 Boston Marathon Bombing (30 photos)

2318 Boston Marathon Bombing (30 photos)

2416 Boston Marathon Bombing (30 photos)

2514 Boston Marathon Bombing (30 photos)

2614 Boston Marathon Bombing (30 photos)

2713 Boston Marathon Bombing (30 photos)

2812 Boston Marathon Bombing (30 photos)

2911 Boston Marathon Bombing (30 photos)

3010 Boston Marathon Bombing (30 photos)

نوشته های مشابه