عکسهایی جالب از افغانستان که ندیده اید!

عکسهایی جالب از افغانستان که ندیده اید!

این عکسها از آرشیوهای مختلف از افغانستان دهه 1950 و 1960 میلادی جمع آوری شده است.

افغانستان
بازار کابل ، نوامبر 1961
عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید
دانشجویان پزشکی در دانشکده پزشکی کابل در حال سوال از استاد،عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید
کارخانه چاپ و نشر کابل و اداره کابل تایمز، ژوئن 1966

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید
معماری شهری در کابل ، 28 ماه می 1968

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید
خیابانی در کابل، نوامبر 1961

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید
پرزیدنت آیزنهاور در کابل ، 9 دسامبر 1959

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید
خوش آمد گویی مردم کابل به پرزیدنت آیزنهاور در کابل ، 9 دسامبر 1959

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید
خوش آمد گویی مردم کابل به پرزیدنت آیزنهاور در کابل ، 9 دسامبر 1959

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید
جنگنده های میگ 15 و ایلوشن 28 در فرودگاه کابل هنگام ورود آیزنهاور، دسامبر 1959

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید
چراغ راهنمایی مدرن در کابل ، 25 ماه می 1964

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید
افغان ها در لباس سنتی در کوه و کمر، نوامبر 1959

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید
کارخانه Janagalak تولید کامیون های روس در کابل

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید
معدن ذغال سنگ Karkar در 12 کیلومتری شمال شرق پل خمری در استان بقلان و تامین نیاز کابلی ها

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید
کاروان شتر در حومه کابل

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید
خروشچف رهبر جماهیر شوروی ، مارشال بلقانیان و محمد داوود خان کابل 1955

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید
مردم کابل 1966

بخش اول تصاویر افغانستان در دهه 1950 و 1960 میلادی را دیدیم و حالا قسمت دوم را با هم مرور می کنیم.

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید (2)
بزرگراه کابل-هرات-مشهد که جنگ آن را ویران کردعکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید (2)
پارک شهر کابل، 28 ماه می 1968

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید (2)
ساختمان وزارت مالیه افغانستان 9 ژوئن 1966 ساخته شده به سبک غربی

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید (2)
درون کارخانه چاپ و نشر کابل/ 9 ژوئن 1966

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید (2)
قصر امان الله خان در کابل

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید (2)
کابل نوامبر 1961

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید (2)
بازار کابل/ 31 دسامبر 1969

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید (2)
تصویر پانورامیک از کابل و رودخانه وسط آن/ آگوست 1969

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید (2)
محمد ظاهر شاه در دروازه کابل/ 1968

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید (2)
بادبادک بازی کودکان افغان در کابل/ نوامبر 1959

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید (2)
زنان در خیابانهای کابل

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید (2)
میوه فروشان در بازار میوه کابل/ 1961

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید (2)
مسجدی در حومه کابل/ 1961

عکسهایی از افغانستان که هرگز ندیده اید (2)
کابل/ 1954

مطالب مشابه را ببینید!