مجله تاپ‌ناز‌

عکسهایی دیدنی از بزرگترین غار یخی دنیا

Eisriesenwelt به زبان محلی “غول یخی جهان” غار بسیار بزرگ و زیبایی است که در ورفن اتریش حدود 40 کیلومتری جنوب سالزبروگ واقع شده است.

بزرگترین غار یخی

بزرگترین غار یخی

بزرگترین غار یخی

بزرگترین غار یخی

بزرگترین غار یخی

بزرگترین غار یخی

بزرگترین غار یخی

بزرگترین غار یخی

بزرگترین غار یخی

بزرگترین غار یخی

بزرگترین غار یخی

بزرگترین غار یخی

بزرگترین غار یخی

بزرگترین غار یخی

بزرگترین غار یخی

بزرگترین غار یخی

مطالب مشابه را ببینید!