عکسهای جالب هتلی که شبیه به الاکلنگ است!

عکسهای جالب هتلی که شبیه به الاکلنگ است!

این ساختمان که مانند الا کلنگ بر لبه یک تپه واقع شده، بیشتر شبیه به یک کابوس برای مسافران آن است. اما با حفظ تعادل در آن، امنیت کاملی برقرار شده است.
این هتل با ۱۰۰ فوت (۳۰٫۴ متر) طول بر بالای تپه ای نزدیک به طبیعت سوفولک، معلق مانده است.
نیمی از ساختمان که معلق است از مواد سبکتر نسبت به نیمه دیگر ساخته شده است بطوری که در مورد تعادل آن هیچ نگرانی وجود ندارد و هسته بتنی آن همه چیز را محکم نگه داشته است.
این خانه مدرن که بیش از ۸ نفر می توانند در آن بخوابند توسط یک شرکت هلندی ساخته شده و در حومه انگلیس قرار دارد.
هتل جالب
هتل جالب
هتل الاکلنگی
هتل الاکلنگی
هتل عجیب
هتل عجیب
هتل عجیب
هتل عجیب
هتل جالب
هتل جالب
هتل الاکلنگی
هتل الاکلنگی
مطالب مشابه را ببینید!