عکسهای جدید آنجلینا جولی در میان پناهندگان کنگو

عکسهای جدید آنجلینا جولی در میان پناهندگان کنگو

آنجلینا جولی، هنرپیشه معروف، بعنوان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با زنان و دختران در شرق کنگو دیدار می کند. این دیدار با هدف افزایش آگاهی از موضوع خشونت جنسی صورت می گیرد. تجاوز، اغلب بعنوان یک ابزار جنگی توسط گروههای شورشی و سربازان کنگویی استفاده می شود.

آنجلینا جولی Anjelina
آنجلینا جولی Anjelina

انجلینا جولی در کنگو
انجلینا جولی در کنگو
انجلینا جولی در کنگو
انجلینا جولی در کنگو
عکس آنجلینا جولی
عکس آنجلینا جولی
عکس آنجلینا جولی
عکس آنجلینا جولی
مطالب مشابه را ببینید!