عکسهای جدید ابوالفضل پورعرب در مراسم عسل بدیعی

عکسهای جدید ابوالفضل پورعرب در مراسم عسل بدیعی

از نکات جالب این مراسم حضور ابوالفضل پورعرب بود که عکاسان استقبال زیادی از او کردند. مراسم تشییع در ساعت 9 و 45 آغاز شد و در ساعت 10 و 45 به پایان رسید.

ابوالفضل پورعرب
ابوالفضل پورعرب
ابوالفضل پورعرب
ابوالفضل پورعرب

مطالب مشابه را ببینید!