عکسهای دیدنی جشنواره گل در هلند

جشنواره گل

جشنواره گل بلومنکورسو هر ساله در شهر زاندرت هلند برگزار می شود. این جشنواره که از سال ۱۹۳۶ شروع شد، هر سال اولین یکشنبه ماه سپتامبر برگزار می شود.

این نمایش متشکل از ۲۰ مجسمه بزرگ ساخته شده از گل های کوکب است و جنبه بازرگانی نداشته و کاملاً داوطلبانه است. سازه ها در طول تابستان و توسط ساکنین شهری که فقط ۲۰ هزار نفر جمعیت دارد ساخته می شوند و چون گل کوکب زیاد نمی ماند، گل ها را در آخر تابستان و یک هفته قبل از جشنواره روی سازه ها سوار می کنند. محلی ها محلی ها می گویند که این جشنواره بسیار اعتیادآور است!

جشنواره گل جشنواره گل جشنواره گل جشنواره گل جشنواره گل جشنواره گل جشنواره گل جشنواره گل جشنواره گل

مطالب مشابه را ببینید!