عکسی از ازدواج پرویز یاحقی و خواننده زن لوس آنجلسی

عکسی از ازدواج خانم حمیرا و پرویز یاحقی مشاهده می کنید.

حمیرا و پرویز یاحقی

نوشته های مشابه