عکسی از ساسی مانکن در کنار پهلوان روح اله داداشی

عکسی از خواننده رپ زیر زمینی ساسی مانکن را در کنار مرحوم روح الله داداشی مشاهده می کنید.

ساسی مانکن

مطالب مشابه را ببینید!