مجله تاپ ناز / گالری تصاویر / عکسهای دیدنی / عکسی از پرسپولیسی بودن بهنوش بختیاری!

عکسی از پرسپولیسی بودن بهنوش بختیاری!

عکسی از پرسپولیسی بودن بهنوش بختیاری!

شرح زیادی لازم نیست. بهنوش بختیاری از جمله هنرمندانیست که پرسپولیسی بودنش شهره خاص و عام است. می بینیم که این هنرمند محبوب چطور پرسپولیسی بودنش را فریاد می زند.

بهنوش بختیاری, پرسپولیسی بودن بهنوش بختیاری