عکسی کمتر دیده شده از علی دایی

این عکس مربوط به زمان مربی گری دایی در سایپا است که به همراه جابر روزبهانی گرفته شده است.

عکس علی دایی

نوشته های مشابه