عکس های جالب و دیدنی آرایش کردن پیرزن 80 ساله!

عکس های آرایش پیرزن

پیرزن 80 ساله با آرایش غلیظی که داشت سوژه شد!

پیرزن 80 ساله از نوه اش درخواست کرد که او را آرایش کند. پس از آرایش شدن، عکس هایش را نوه اش در صفحه اجتماعی قرار داد و این پیرزن به یک سوژه تبدیل شد. این آرایشگر حرفه ای با این کارش نشان داد که با درست آرایش کردن می توان تا 20 سال جوان تر به نظر رسید.

اکنون او در سراسر جهان به نام «Glam-Ma» شناخته شده و از این محبوبیت لذت می برد. لیویا با چهره و محبوبیت جدیدش بار دیگر ثابت کرد که هیچ چیز بیش از حد پیر و قدیمی وجود ندارد.

بیشتر : عکس جالب

عکس های جالب و دیدنی آرایش کردن پیرزن 80 ساله! عکس های جالب و دیدنی آرایش کردن پیرزن 80 ساله! عکس های جالب و دیدنی آرایش کردن پیرزن 80 ساله! آرایش پیرزن
عکس های آرایش پیرزن

مطالب مشابه را ببینید!