عکس از تولد و مرگ نسرین مقانلو در یک شب!

عکس از تولد و مرگ نسرین مقانلو در یک شب!

عکس نسرین مقانلو با ظاهر خون آلود در سریال قلب یخی که در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت:

قلب یخی:
یادمه که اون شب ،آخرین شب کار من
در این سریال بود.مرگ من در این سریال
مصادف شده بود با شب تولدم،برای خودم
و همه دوستانم خیلی جالب بود.
اول تیر ماه،شب بدنیا آمدنم و مرگم در یک شب
این در خاطر همه من و همکاران خوبم در این
سریال همیشه باقی ماند.تولد و مرگ در یک شب.

مطالب مشابه را ببینید!