عکس از حشره دو جنسه!

پروانه شناسان و محققان از کشف پروانه دوجنسه در اعماق جنگلی شگفت انگیز خبر دادند. این پروانه ها عمر بسیار کوتاهی دارند و بنا به دلایل اختلال کروموزومی به صورت دوجنسه متولد می شوند.

پروانه دوجنسه ، نصف نر و نصف ماده

پروانه دوجنسه؟!! شاید باورش سخت باشد اما کشف پروانه دوجنسه در یکی از جنگل های آمریکا حقیقت دارد .گونه ای از نایاب ترین و نادرترین پروانه در دنیا که جنسیتی نصف ماده و نصف نر دارد در هردفورد شایر دیده شده است.

عکس از حشره دو جنسه!

عکس عجیب ترین پروانه دنیا ،پروانه دوجنسه

چرا پروانه ها دوجنسه می شوند؟

این جدا شدن جنسیت در پروانه ها دقیقا از روی بال های آنها قابل تشخیص است چرا که به گفته ی جانوار شناسان این پروانه ها رنگ و نشانه های ظاهری بال های پروانه جنس نر و جنس ماده را دارند.

بال های پروانه ی نر کاملا مشکی و بال های پروانه های ماده با رگه های قرمز و یا سفید تشخیص داده می شود و همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید این پروانه ها ترکیبی از بال های جنس نر و ماده در کنار یکدیگر هستند.

عکس از حشره دو جنسه!

عکس از حشره دو جنسه!

کشف پروانه دوجنسه

پروانه شناس لوئیس هاوکینز در این مورد توضیح داد و علت را اختلال در تقسیم کروموزوم ها دانست. به عقیده ی این پروانه شناس زمانی که توسعه و رشد یک پروانه در بخش کروموزوم جنسی به درستی اتفاق نمی افتد نتیجه تولد پروانه ای نابارور و یا به اصطلاح ترکیبی از دوجنسه حاصل شود که طبق مطالعات این پروانه ها عمر بسیار کوتاهی خواهند داشت.

مطالب مشابه را ببینید!