عکس از چشم رنگی عجیب و زیبا !

قرنیه دو رنگ چشم یک زن که به صورت مساوی با رنگ ها تقسیم شده است، جالب ترین رنگ آمیزی چشم را به خود اختصاص داد.

چشم رنگی

نوشته های مشابه