عکس از چهره زیبای دختر عرب پناهجوی اهل سوریه

دختر عرب پناهجو در کمپ پناهجویان بیجی عراق سوژه عکاسان رویترز شد.

زیباترین دختر عرب پناهجوی سوری!

وقتی صحبت از جنگ به میان می آید انسان به یاد آورگی، خونریزی و کشت و کشتار می افتد که این پدیده شوم باعث اتفاقات تلخی همچون آوراگی و یتیم شدم کودک های بی گناه می شود که بیشترین صدمه را نیز همین کودکان از جنگ می خورند و شاید آینده خوبی در انتظارشان نباشد.

به نقل از توتالی پیکس، کودک پناهجوی سوری که اکنون در کمپ پناهجویان بیجی عراقی به سر می برد سوژه عکاس رویترز شد.

%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1

عکس چهره زیبای دختر بچه عرب پناهجوی سوری!

مطالب مشابه را ببینید!