عکس از کباب گوشت الاغ در رستوران های بین راهی شمال کشور! +عکس

عکسی از یک قصاب که در حال سلاخی کردن یک الاغ است منتشر شده است و گفته می شود که گوشت این الاغ در رستوران های بین راهی جاده های شمال ایران طبخ می شود!

کباب گوشت الاغ در رستوران های بین راهی شمال

در این عکس سلاخی شدن یک الاغ را با ساعت و تاریخ آن مشخص شده است. این طور شایعه شده که محل مورد نظر یکی از رستورانهای بین راهی در جاده هراز است در حالی که واقعیت چیز دیگری است. تصویر مربوط به کشتارگاه غیرمجازی در کشور چین است که یک سایت فرانسوی آن را منتشر کرده است.

عکس از کباب گوشت الاغ در رستوران های بین راهی شمال کشور! +عکس

عکس سلاخی کردن الاغ و کباب گوشت الاغ!

کباب گوشت الاغ در رستوران های جاده هراز واقعیت دارد

مطالب مشابه را ببینید!