عکس الهام اصغری قهرمان شنا

الهام اصغری دختر شناگری است که 21 خردادماه امسال به مدت 9 ساعت و بدون وقفه مسافت 20 کیلومتری را در دریای خزر شنا کرد و رکوردی جدید را ثبت کرد.

الهام اصغری
الهام اصغری

الهام اصغری
الهام اصغری
الهام اصغری قهرمان شنا
الهام اصغری قهرمان شنا
الهام اصغری قهرمان شنا
الهام اصغری قهرمان شنا
عکس الهام اصغری
عکس الهام اصغری
عکس الهام اصغری
عکس الهام اصغری
عکس الهام اصغری
عکس الهام اصغری

نوشته های مشابه