عکس اولین حضور رسانه‌ای همسر روحانی

عکس اولین حضور رسانه‌ای همسر روحانی

همسر شهید تهرانی مقدم از صاحبه عربی همسر روحانی برای ایراد سخنانش دعوت می كند تا پشت تریبون بیاید. این اولین حضور رسانه ای همسر رئیس جمهور و اولین سخنرانی رسمی اوست.او سلام رئیس جمهور را به خانواده شهدای اقتدار ابلاغ می كند.

عکس اولین حضور رسانه‌ای همسر روحانی

نوشته های مشابه