عکس بازیگران در جشنواره شاپرک ها

عکس بازیگران در جشنواره شاپرک ها

عکس بازیگران در جشنواره شاپرک ها

جشنوره شاپرکهای شهر با اجرای احسان علیخانی / آذر ماه ۹۲

عکسهای مراسم اختتامیه جشنواره شاپرک های شهر

ضیا الدین دری ( کارگردان ) در جشنواره شاپرک ها

عکسهای مراسم اختتامیه جشنواره شاپرک های شهر

عکسهای مراسم اختتامیه جشنواره شاپرک های شهر

بهاره رهنما در جشنواره شاپرک ها

عکسهای مراسم اختتامیه جشنواره شاپرک های شهر

جشنوازه شاپرکهای شهر تهران

عکسهای مراسم اختتامیه جشنواره شاپرک های شهر

رضا بنفشه خواه و محسن افشانی

عکسهای مراسم اختتامیه جشنواره شاپرک های شهر

نفیسه روشن در جشنواره شاپرک ها

عکسهای مراسم اختتامیه جشنواره شاپرک های شهر

احسان علیخانی مجری جشنواره شاپرکهای شهر تهرن

عکسهای مراسم اختتامیه جشنواره شاپرک های شهر

بهاره رهنما

نوشته های مشابه