عکس بازیگران سریال بازی تاج و تخت بر فرش قرمز

چهره بازیگران “بازی تاج و تخت” روی فرش قرمز

مجموعه تصاویر جالبی از بازیگران سریال بازی تاج و تخت را برای شما فراهم آورده ایم. شما می توانید در این تصاویر، تفاوت بازیگران بازی تاج و تخت را در سریال و خارج از محیط سریال ببینید.

عکس بازیگران سریال بازی تاج و تخت بر فرش قرمز

 الفی آلن در نقش  “تئون گریجوی”

 

اخبار,اخبار فرهنگی ,بازی تاج و تخت

 کاریس ون هوتن در نقش “ملیساندر”

اخبار,اخبار فرهنگی ,بازی تاج و تخت

 گوندلین کریستی در نقش “برین تارث”

اخبار,اخبار فرهنگی ,بازی تاج و تخت

 کیت هرینگتون در نقش “جان اسنو”

اخبار,اخبار فرهنگی ,بازی تاج و تخت

 میزی ویلیامز در نقش  “آریا استارک”
سریال بازی تاج و تخت 

اخبار,اخبار فرهنگی ,بازی تاج و تخت

 نیکلا کاستر والدو در نقش “جیمی لنیستر”

اخبار,اخبار فرهنگی ,بازی تاج و تخت

 ریچارد مدن در نقش “راب استارک”

اخبار,اخبار فرهنگی ,بازی تاج و تخت

 رز لزلی در نقش “ایگریت”

اخبار,اخبار فرهنگی ,بازی تاج و تخت

 ناتالی تینا در نقش  “اوشا”

اخبار,اخبار فرهنگی ,بازی تاج و تخت

 امیلیا کلارک در نقش “دنریس تارگریان”

اخبار,اخبار فرهنگی ,بازی تاج و تخت

 ناتالی درمر در نقش “مارجری تایرل”

اخبار,اخبار فرهنگی ,بازی تاج و تخت

 لینا هدی در نقش  “سرسی لنیستر”

مطالب مشابه را ببینید!