عکس برد پیت و آنجلینا جولی در مراسم بفتا

عکس برد پیت و آنجلینا جولی در مراسم بفتا

اين حضور به مناسبت بازي افتخاري «برد پيت» در فيلم «12 سال بردگي» صورت گرفت و «پيت» به عنوان يكي از بازيگران اين فيلم موفق به دريافت جايزه تنديس بفتا شد.

«آنجلينا جولي» و «برد پيت» كه روز عشق خود را در لندن سپري كرده بودند ، شب گذشته در مراسم انگليسي بفتا حضور يافتند.

 

اين حضور به مناسبت بازي افتخاري «برد پيت» در فيلم «12 سال بردگي» صورت گرفت و «پيت» به عنوان يكي از بازيگران اين فيلم موفق به دريافت جايزه تنديس بفتا شد.

برد پیت و آنجلینا جولی در مراسم بفتا
برد پیت و آنجلینا جولی در مراسم بفتا

برد پیت و آنجلینا جولی در مراسم بفتا
برد پیت و آنجلینا جولی در مراسم بفتا
برد پیت و آنجلینا جولی در مراسم بفتا
برد پیت و آنجلینا جولی در مراسم بفتا
برد پیت و آنجلینا جولی در مراسم بفتا
برد پیت و آنجلینا جولی در مراسم بفتا
مطالب مشابه را ببینید!