اختصاصی تاپ نازعکس هنرمندان

عکس بنیامین بهادری در کنار دختر و مادرزنش

همراهی بارانا و مادربزرگش از بنیامین در استودیو ضبط.

بنیامین بهادری با انتشار عکس زیر نوشت : «این شب ها براى ضبط کار مى ریم استودیو. من و بارانا و مامان اکى -مادر بارانا. دیشب اشکان مهرى، دوست هنرمندم هم همراه ما اومد. واسه دل بریدن از من پى یک بهونه بودى… تو منو زدى شکستى شبى که دیوونه بودى…»

عکس بنیامین بهادری در کنار دختر و مادرزنش

نوشته های مشابه