عکس تخت جمشید در 100 سال پیش

عکس تخت جمشید در 100 سال پیش

این تصویر دیده نشده از تخت جمشید در حدود 90 سال قبل است.گفتنی است این عکس که بسیار کمیاب است توسط یکی از عکاسان صاحب نام زمان قاجار تهیه شده است.

تخت جمشید

نوشته های مشابه