عکس تولد باران کوثری

دوستان باران کوثری به مناسبت تولدش بعد از اجرای روایت ناتمام یک فصل معلق در تالار حافظ دور هم جمع شدند.

تولد باران کوثری

مطالب مشابه را ببینید!