اختصاصی تاپ نازعکس بازیگران

عکس جذاب سارا منجزی با چادر در حال زیارت

عکس جذاب سارا منجزی با چادر در حال زیارت

عکس جدید سارا منجزی در اینستاگرام این بازیگر، که سارا منجزی با چادر در حال زیارت بی بی شهربانو رفته است.

 

عکس های جدید سارا منجزی با چادر

سارا منجزی بازیگر کشورمان عکس های جدیدی از خودش منتشر کرده است.

این بازیگر 34 ساله به زیارت بی بی شهربانو رفته و عکسی با چادر گرفته است.

بی بی شهربانو نام آرامگاهی است در شهر ری. طبق کتیبه موجود در آن و باور مردم مقبره شهربانو همسر امام سوم شیعیان (امام حسین (ع) )  و مادر امام چهارم شیعیان (امام سجاد (ع) )  است.

****

مهربان خدایم .. وقتی دلم ناآرام است
می‌دانم جایی از زندگی فراموشت کرده‌ام

نیازمندم به تو
به نگاهت
به توجهت
به مهربانیت

من جزتو کسی راندارم
جزتو هیچ کس و هیچ چیز آرامم نمیکند…
بى بى شهربانو شهر رى
سارا منجزی با چادر درحال زیارت بی بی شهربانو

عکس جذاب سارا منجزی با چادر در حال زیارت

 

عکس جدید سارا منجزی در شهر ری

عکس جذاب سارا منجزی با چادر در حال زیارت

نوشته های مشابه