مجله تاپ‌ناز‌

عکس خوراکی های خوشمزه و اشتها آور در کشورهای مختلف

تصاویر جالب از خوراکی های خوشمزه

یک دختر جهانگرد که به کشورهای مختل دنیا سفر کرده است عکس های سلفی جالبی از غذاها و خوراکی های سنتی این کشورها گرفته و در اینستاگرامش منتشر کرده است.

البته شک نکنید که کشورمان ایران غذاهای بسیار خوشمزه تری (خورش سبزی، کوبیده، قیمه و…) دارد.

Mooncake, China

food-around-the-world-sweets-travel-girl-eat-world-42-572301f38d105__605 (1)

Gai Daan Zai (eggette), Hong Kong

1pNMoZq

Strawberry Watermelon cake, Australia

1UlcKyB

Strawberry Daiquiri, Greece

1pNMoZs

Cocktail,Indonezija

1UlcKyD

Ang Koo kuih, Armenia

1pNMqQX

Donkey Burger , China

1UlcMGK

Blue Coconut Ice Cream, Malta

1pNMqR0

Strawberry Dessert, Paris

1UlcMGM

Hello Kitty dim sum, China

1pNMqR3

Koulouri , Greece

1UlcKyK

Hello Kitty donut, Japan

1pNMpfQ

99 Flake, United Kingdom

1UlcKOY

Kandil Simidi, Turkey

1pNMr7l

White Wine, Australia

1UlcMGO

Dumplings, China

1pNMr7q

Fish-shaped Taiyaki, Japan

1UlcMGQ

Panda-bun, Japan

1pNMpwc

Teh Kotak, Indonesia

1UlcMGS

Dumplings, China

1pNMr7v

Doubutsu Donut, Japan

1UlcKP0

Sakura-flavored ice cream, Japan

1pNMr7z

Hanami dango, Japan

1UlcKP2

Pisang Goreng (Banana Fritters), Indonesia

1pNMpwk

Dark chocolate, Australia

1UlcKP4

Simple breadroll, Germany

1pNMrnP

Kumar Cake, Taiwan

1UlcKP6

Frozen Yogurt, Malta

1pNMrnR

Schneeball, Germany

1UlcMX8

French Fry, United Kingdom

1pNMrnT

Thé à la menthe (Mint Tea), Morocco

1UlcMXa

Spring Roll, Vietnam

1pNMrnV

Chicken Eggs, Japan

1UlcKP8

Agemanju, Japan

1pNMrnX

Gelato, Germany

1UlcKPc

Takoyaki (Octopus ball), Japan

1pNMpws

Bowl Of Pho, Vietnam

1UlcKPe

Sushi roll, Japan

1pNMro2

Coconut Ice Cream, Thailand

1UlcMXg

Fish & Chips, United Kingdom

1pNMro6

Strawberry Ice Cream, Austria

1UlcMXi

Pudina Paratha, India

1pNMpwu

Mini taiyaki, United Kingdom

1UlcMXm

Rice Cake, Korea

1pNMrEk

Toblerone, Switzerland

1UlcNdC

Kimbap, Korea

1pNMpMK

Rose Gelato, Paris

1UlcNdG

Ice Cream, Japan

1pNMpMO

Pistachio Gelato, Italy

1UlcNdI

Grilled Sausage Skewer, Korea

1pNMpMQ

Ladurée macaron, Switzerland

1UlcL5y

32cm ice cream cone, Korea

1pNMpMS

Puff, Myanmar

1UlcNdK

Stone-baked Crackers, Myanmar

1pNMpMU

Gingerbread Man, United Kingdom

1UlcNdO

Tahu Gejrot, Indonesia

1pNMpMW

Gelato, Italy

1UlcNdQ

Strawberries dipped in chocolate, Belgium

1pNMrEw

Hanami dango, Japan

1UlcNdS

Savory Pancake, Taiwan

1pNMpN0

Smiley Cookie, Autralia

1UlcNdU

Bingtang hulu, China

1pNMrEy

Hokkaido Ice cream, Japan

1UlcL5E

مطالب مشابه را ببینید!