عکس داوید لوئیز مدافع تیم برزیل و دوست دخترش

داوید لوئیز

داوید لوئیز در روز تولد دوست دخترش عکس زیر را انتخاب کرد و در صفحه اجتماعی خود منتشر نمود.

داوید لوئیز مدافع تیم برزیل و دوست دخترش

نوشته های مشابه