این دخترهای روسی با گرگ زندگی می کنند! +عکس

این دخترهای روسی با گرگ زندگی می کنند

خانواده ای در بلاروس با چهار گرگ زندگی می کنند. پدر این خانواده که شکاربان محلی است در سال 2009 با چهار توله گرگ بی سرپرست برخورد کرد و از سر دلرحمی آنان را به خانه آورد. خانواده او از این چهار توله استقبال کردند و حالا آنها در حالی به گرگ هایی بزرگ تبدیل شده اند که مثل عضوی از این خانواده هستند.

بنا بر این گزارش، دختر خردسال این خانواده که همراه با این مهمانان وحشی بزرگ شده حالا با آنها به عنوان دوست بازی می کند….ظاهرا گرگ ها هم بیشتر از بعضی انسان ها معنای محبت را می فهمند!

این دخترهای روسی با گرگ زندگی می کنند این دخترهای روسی با گرگ زندگی می کنند این دخترهای روسی با گرگ زندگی می کنند این دخترهای روسی با گرگ زندگی می کنند این دخترهای روسی با گرگ زندگی می کنند این دخترهای روسی با گرگ زندگی می کنند

مطالب مشابه را ببینید!