عکس دیده نشده از کودکی هنگامه قاضیانی

عکس دیده نشده از کودکی هنگامه قاضیانی

عکس کودکی هنگامه قاضیانی را که در اینستاگرام منتشر کرده است مشاهده می کنید.

هنگامه قاضیانی : جناب اقاي يونس يونسيان چقدر سعادتمندم كه شما براي عكس كودكي پرخاطره من قلم را از جوهر هستي سرشار ميكنيد..متن از كافه نوستال جناب يونس يونسيان :
دوازده سالگي در ژاكت قرمز: عكس هايي هستند كه براي يادآوري و همراه شدن با حال و هوايشان نيازي به دانستن زمان و مكان و داستانشان نداريم، كه يك نگاه خيره محو دارند، عكس هايي كه در بيشتر موارد با يك سكوت غريبانه به سراغشان مي رويم. اين عكس ها هميشه در خودشان يك “نگاه خيره” را ثبت كرده اند، نگاهي كه با نگاه آگاهانه به دوربين تفاوت دارد، نگاهي كه گويا از قبل سر جايش بوده و اين عكاس است كه به سراغش رفته است. نگاهي كه براي لحظه و زمان خودش نيست، كه بيشتر به آينده و فردا اشاره مي كند، نگاهي كه شبيه پريدن از خواب است، شبيه تپش هاي يك تصميم. و در نهايت به شكل اسرارآميزي تنها نگاه هاي خيره ما آدميان است كه ذات و جوهر وجودمان را نشانه مي گيرد، نگاه خيره اي كه روزي تنها فرياد آدمي بود، فريادي در برابر همه قاب ها، همه مرزها و همه زخم ها. گاهي تنها بهانه ما براي برگشتن و نگاه به گذشته، اميد به يافتن نگاه خيره اي در عكس هاست كه دوباره از نو صدايمان كند. شبيه نگاه خون چكان “اوريديس” با ژاكتي به رنگ “قرمز خاطره اي”.

عکس دیده نشده از کودکی هنگامه قاضیانی

مطالب مشابه را ببینید!