عکس سلفی زوج جوان بعد از طلاق با چهره ای خندان!

زوج امریکایی ساکن شهر اورلاندو که دنیای دیزنی و عشق ابدی در آن قرار دارد اولین شهری است که عکس سلفی بعد از طلاق را بر روی اینستاگرام گذاشته است. انگار شعار Happily ever after برای طلاق هم در این شهر کاربرد دارد.

زوج فوق که فقط 3 سال با هم زندگی کرده بودند قول دادند که بعد از طلاق هم دوستان خوبی بمانند و برای ثبت دوستی خوب عکس سلفی خندان خود را به یادگار گرفتند.

عکس سلفی زوج جوان بعد از طلاق با چهره ای خندان! عکس سلفی زوج جوان بعد از طلاق با چهره ای خندان!

مطالب مشابه را ببینید!